Anasayfa
Anasayfa Özgeçmis Yayinlar Projeler Dokümanlar Fotograflar iletisim
 
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI ve SCI Expanded Kapsamındaki Dergilerde)
 
 1. Aygun, A., Nas, B., Berktay, A. "Influence of High Organic Loading Rates on COD Removal and Sludge Production in Moving Bed Biofilm Reactor" Environmental Engineering Science, 2008, 25(9): 1311-1316.
 2. Nas, B., Berktay, A., Aygun, A., Karabork, H., Ekercin, S. "Seasonal and spatial variability of metals concentrations in Lake Beysehir, Turkey" Environmental Technology, 2009, 30(4):345-353
 3. Yilmaz, T., Aygun, A., Berktay, A., Nas, Bilgehan., "Removel of COD and colour from young municipal landfill by Fenton Process" Environmental Technology, 2010, 31(14):1635-1640.
 
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
 1. Aygun, A., Nas, B., “Farklı Organik ve Hidrolik Yüklemelerde Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörlerin (HYBR) Performansı” S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 2008, 23(1): 1-10.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
 1. Aygun, A., Nas, B., Ertuğrul, T., Berktay, A. "Effects of Organic Loads on Organic Matter Removal in a Moving Bed Biofilm Reactor" IWA, 3rd Young Researchers Conference, Water and Environmental Series, IWA Publishing, Edited by R. Stuetz, and L. Teik-Thye, 2006, 151-160, Singapore.(Poster presentation)
 2. Nas, B., Aygun, A., Bektay, B., “Spatial Variations for Aluminium Concentrations in Drinking Water Supplies By GIS Methods”, Conference, Metals and Related Substances in Drinking Water" – METEAU, 24-26 October 2007. Antalya, 2007.(Poster Presentation)
 3. Aygun, A., Yilmaz, T., Berktay, A., Nas, B. "Treatment of Young Leachate by Fenton Process", 8th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 2008, 2, 21-28, 16 - 20 June 2008, Albena-Varna, Bulgaria. (Oral presentation)
 4. Aygun, A., Sahinkaya, S., Sevimli, M.F., “The Degradation Of Reactive Black 5 By Fenton Process Using Raw Iron Pyrite Ore”. 8 th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 2008, 1, 817 - 823, 16 - 20 June 2008, Albena-Varna / Bulgaria. (Oral presentation)
 5. Sahinkaya, S., Aygun, A., Sevimli, M.F., “The Application Of Fe0/H2O2 For Color Removal. 8 th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 2008, 1, 803 - 811, 16 - 20 June 2008, Albena-Varna / Bulgaria. (Oral presentation)
 6. Guclu, D., Sahinkaya, S., Aygun, A., Sevimli, M.F., “Applicability Of Fenton-Like Process For Decolorization Of Reactive Black 5 By Using Raw Limonite Ore”, 8th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 2008, 1, 615 - 621,16 - 20 June 2008, Albena-Varna/ Bulgaria. (Oral presentation)
 7. Sevimli, M.F., Sahinkaya, S., Aygun, A., “The Decolorization Of Reactive Blue 21 By Using Fenton Reagent”. 8th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing Ecology and Environmental Protection, SGEM, 2008, 1, 811 - 817, 16 - 20 June 2008, Albena-Varna / Bulgaria. (Oral presentation)
 8. Aygun, A., Yilmaz, T., Berktay, A., Nas, B., "Comparison of SBR and MBBR performance for organic matter removal and sludge production", Blacksea International Environmental Symposium, August 25-29, 2008, Giresun, Turkey. (Oral presentation)
 9. Yılmaz, T., Aygun, A., Berktay, A., Nas, B.,  Treatment of Landfill Leachate Using Sequencing Anaerobic Baffled Reactor and Moving Bed Biofilm Reactor, 4th International Symposium on Environment, 21-24 May 2009, Athens-Greece, 2009. (Oral Presentation)
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
 1. Nas, B., Berktay, A., Aygun, A., Ertuğrul, T.,  Yeraltısuyu Kirliliğinde Potansiyel Kaynaklar ve Konya Kenti Örneği”, Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 23-24 Aralık, Konya, 287-297, 2004. (Sözlü Sunum)
 2. Nas, B., Berktay, A., Kalaycı, S., Aygun, A., Ertuğrul, T., Konya Kentinde Konutlara Ait Kuyularda Yeraltısuyu Kalitesi: CBS ve GPS Uygulaması, Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 23-24 Aralık, Konya, 129-138, 2004. (Sözlü Sunum)
 3. Nas, B., Berktay, A., Ertuğrul, T., Aygun, A., Işık, M., Konya Kenti Yol Trafik Gürültüsü Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Görüntülenmesi, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 7-9 Ekim, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 2004. (Sözlü Sunum)
 4. Yılmaz, T., Aygun, A., Berktay, A., Nas, B., Depolama Sahası Sızıntı Sularının Fenton Prosesiyle Arıtımında Reaksiyon Süresi ve Sıcaklığın Etkisi, TÜRKAY Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, 15-17 Haziran, İstanbul, 253-260, 2009. (Sözlü Sunum)
 5. Yılmaz, T., Aygun, A., Berktay, A., Nas, B., Sızıntı Sularının Arıtımında Fenton Prosesinin Kullanılabilirliği, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 6, 28-29 Mayıs, Gebze-Kocaeli, 324-329, 2009. (Sözlü Sunum)
 6. Sevimli, M.F., Berktay, A., Onüçyıldız, M., Şahinkaya, S., Aygun, A. “Konya Kapalı Havzasında Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri”. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 2008, 339 – 347, 02-06 Kasım 2008, Istanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum).