Anasayfa
Anasayfa Özgeçmis Yayinlar Projeler Dokümanlar Fotograflar iletisim
Tamamlanmış Projeler
 
  1. Aygun, A., Nas, B., “Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörde Çeşitli Organik ve Hidrolik Yüklerin Atıksu Arıtma verimine Etkisi” S.U. BAP, Proje No: 2004/118.
  2. Nas, B., Berktay, A., Ertuğrul, T., Aygun, A., “Mezbaha Atıksularının Arıtım Alternatifleri ve Özellikleri” S.U. BAP, Proje No: 2004/036
  3. Berktay, A., Nas, B., Ertuğrul, T., Aygun, A., “Uzun Havalandırmalı ve Klasik Aktif Çamur Sistemlerinde Oluşan Çamurların Karakterizasyonu ve Susuzlaştırılması” S.U. BAP,  Proje No: 2005/05401040
 
Devam Eden Projeler
 
  1. Organize sanayi bölgesi atıksularının elektrokoagülasyon yöntemiyle arıtımı S.U. BAP,  Proje No: 09101026 (2009 - devam)
  2. Katı atık deponi sahası genç sızıntı sularının elektrokoagülasyon yöntemi kullanılarak arıtılması S.U. BAP, Proje No: 09401049 (2009 - devam)